Dragon Ball Super: Doragon bôru cho (2015-) starring Masako Nozawa, Naoki Tatsuta, Ryô Horikawa